Det finns alltid saker att förbättra, men det är svårt att hitta tid...

9 av 10 chefer jag  träffar säger att de lägger dyrbar tid på personalfrågor som handlar om hur medarbetare fungerar på arbetsplatsen. Samtidigt upplever de att verksamheten inte har tid att stanna upp för att reda ut frågorna.

Att inte lösa dessa frågor på ett hållbart sätt orsakar kvalitetsförluster, sämre arbetsmiljö och minskad lönsamhet. Dessutom lägger både chef och medarbetare dyrbar tid på att "prata om" istället för att hitta lösningar.

Vanligt förekommande problem är t.ex.

- att någon har ett beteende som inte uppskattas

- några har bildat en sub-grupp som inte vill dra åt samma håll som övriga

- en medarbetare som inte tar rutiner på allvar

- arbetslaget består av väldigt olika personligheter som är svåra att samordna

- ovilja till förändring "sitter i väggarna"

Känner du igen dig? Eller har du något liknande exempel som är aktuellt just nu?

I så fall vill jag gärna hjälpa dig! Frågor som berör mänskligt samspel på arbetsplatsen går att hantera effektivt och lösningen finns inom räckhåll. I mer än 10 år har jag hjälpt individer och grupper att identifiera svårigheter och låsningar, och att hitta långsiktiga lösningar som fungerar.

Gör något nu, så att ni får mer tid till att syssla med det ni gör bäst.

Ta kontakt nu och få ett förslag på en lösning.

Ring Fredrik på 0727-42 14 60, eller maila fredrik@hrplay.se

 


I uppföljningssamtalet gav Fredrik mig en rad tips och råd på hur jag kunde ta tillvara styrkorna i varje individ. Det är oerhört imponerande att han kunde identifiera utvecklingspotentialen i gruppen på så kort tid. Jag kan varmt rekommendera Fredrik till andra som vill optimera arbetslag eller styrelse.

Anna Lärk Ståhlberg, VD - Drivhuset Väst


HR PLAY hjälper er att:

 
- identifiera och sätta ord på svårigheter och problem
- effektivisera samarbetet
- utveckla vi-känslan
- etablera en feedback-kultur
- praktisera en rak och öppen kommunikation
- skapa motivation och handlingskraft
- tydliggöra mål och ansvarsområden
- bygga en resultatorienterad kultur i teamet
- använda hela teamets potential
- minimera konflikträdsla och falsk konsensus
- belysa teamets värderingar
- att gå från trygghetszon till utvecklingszon
 
 
Målgrupp
Ledningsgrupper, chefsgrupper, arbetslag.
 
 

Det här är HR PLAY Teamutveckling

 • Plattform för att utveckla samarbete och prestation i ditt team
 • Individuellt anpassad utmaning som kan kopplas till er verksamhet
 • Visar hur gruppen fungerar utanför sin trygghetszon
 • Bekräftar och förstärker funktionellt beteende
 • Transformerar destruktivitet till handlingskraft
 • Belyser förmågor, kompetenser och egenskaper
 • Upptäcker nya förmågor

 

 • Bred branch- och yrkeserfarenhet i kombination med beteendevetenskaplig kompetens ger er resultat som kan användas i er verksamhet.
 • Bearbetar era gruppdynamiska frågeställningar i extern miljö vilket ger er distans till det som sitter i väggarna.
 • Kraftfull utvecklingsprocess för individ och grupp sparar tid och pengar genom att skapa direkta resultat.
 • Stärker känslan av sammanhang och laganda
 • Konkret resultat och slutprodukt

 

 • Utvecklar prestationsnivå och samarbetsförmåga
 • Ökar förändringsbenägenhet
 • Stärker lösningsfokuserat arbetssätt
 • Förbättrar tillvaratagande av kreativitet
 • Utvecklar kommunikation och feedback
 

Produktblad
 

 


Tack än en gång för en fantastiskt lyckad helhet. Det har varit en del tuffa tider och dessa 2 dygn var vad personalen och även jag behövde.

Lotta Bergman, Entertainment Manager, Viking Line