LEDNINGSGRUPP & STYRELSE

Behovsanpassade upplägg för att utveckla och ta vara på den samlade potentialen i er grupp.

Det kan till exempel handla om att hantera möteseffektivitet, öppenhet och förtroende, pågående konflikter, eller om att få olika viljor att dra åt samma håll.

 

CHEF & LEDARE

Jag hjälper ledare att utveckla sig själva, samt att hantera och utveckla medarbetare och grupper.

Ni får coachning, utbildning och träning inom bland annat:

- Att genomföra medarbetarsamtal och svåra samtal

- Konfliktkunskap och konflikthantering

- Feedback och kommunikation

- Att skapa effektiva team

 

PERSONLIG COACHNING

Känslan av exklusivitet, kvalitet och utveckling gör att många väljer personlig coachning. Bland annat detta kan du få hjälp med:

- förstärka dina ledaregenskaper.
- prioritera rätt i pressade arbetssituationer.
- hitta vägar för att stötta och entusiasmera medarbetare.
- behålla kreativiteten i en krävande omgivning.
- hantera en specifik situation.
- anta nya utmaningar.
- förbättra resultat.
- komma framåt i karriären.
- balans mellan arbete och privatliv.
- upptäcka och förstärka framgångsfaktorer i ditt ledarskap.

 

Kontakta Fredrik Johansson för mer information
fredrik@hrplay.se
072-742 14 60