Inspiration handlar om att fylla människor med handlingskraft och engagemang. Inspirerade människor gör stora saker tillsammans, om drivkrafterna riktas åt samma håll. Insatsen är liten i förhållande till utdelningen och gör resten av arbetet mer effektivt.


 

Samarbete, mål & vision. Detta seminarium placerar deltagarna i affärsplanens hjärta. Där alla medarbetare delar företagets vision, är klara över sina mål och förstår varför just deras prestation är så viktig för att företaget ska fungera som det är tänkt.Vinnande kommunikation. Kommunikation är mer än bara ord. Det är ett sätt att förtydliga sina intentioner och ett verktyg för att nå framgång. Vinnande kommunikation handlar inte om att skapa fördelar gentemot andra. Det handlar istället om att göra sina personliga resurser tillgängliga på ett sätt som gör att alla går hem som vinnare när dagen är slut.


 

Omfattning, innehåll och pris enligt offert.

 

 

 

Fredrik Johansson
fredrik@hrplay.se
072-742 14 60