Fredrik Johansson är föreläsare, grupp- och ledarskapsutvecklare och har en bakgrund som ledare, personalman och musiker. Fredrik har en beteendevetenskaplig utbildning från Göteborgs universitet och har mer än 10 års erfarenhet av att arbeta med HR. Uppdrag som ledare inom den privata sektorn har givit honom erfarenhet från både tjänste- och produktionsbaserade verksamheter. Inom den offentliga sektorn har han varit verksam som HR specialist, bitr. stabschef och personalsamordnare, med fokus på organisations- grupp- och individprocesser.
 
 

Genom utbildning och coachning hjälper jag företag att skapa tydligt ledarskap, starka team och framgångsrikt samarbete. För mig handlar HR om att ge rätt förutsättningar att bidra till affärsplanen.
 
Detta gör jag genom utvärdera hur individer fungerar och bidrar i samspel med andra. Därefter förser jag dem verktyg och träning som förbättrar individuella och gemensamma resultat.

 
Min målsättning är att skapa ökad lönsamhet i företag genom att skala bort onödig friktion i personalgrupper, genom att säga det som behöver sägas till dem som behöver höra det, genom att belysa det som inte fungerar och geneom att coacha fram lösningar som höjer prestanda.
Genom åren har detta gett arbetsgrupper ökat ansvarstagande, bättre arbetsklimat, högre måluppfyllnad och förbättrat resultat.
 


HR PLAY har utbildat över 600 personer i kommunikation för proffs. Det har resulterat i färre konflikter, lägre sjukskrivning, ökad kundnöjdhet och fler kreativa idéer.
 
Vill du också förbättra resultat? Hör av dig nu!